+RH

ההרפתקה מתחילה במדרון ההר או בכביש. זה נולד מתוך תשוקה לרכיבה וסקי. ספורט קוד זה חלק מה ד.נ.א. של +RH.
ליבת ה +RH קוד באו לידי ביטוי בחומרים טכני שמפתח חברה במעבדה מקצועית בהשראת ערכי חברה המיוצגת ע”י שמה כלומר, הסימבוליות של תורמי דם אוניוורסלי.
ב +RH מאמין בצורך להיות מסורה לפידבק של אתלטים האמתיים. לכל מוצרי החברה יש את אותו הסימן המסחרי שמחבר הכי טוב סטייל וביצועים.
יותר מכל חברה אחרת, +RH מייצרת לבוש ספורטיבי ואלגנטי ע”י שימוש בחומרים חדשניים